You are currently viewing [Kontekst #5] Izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič o družboslovnih okoljskih diskurzih

[Kontekst #5] Izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič o družboslovnih okoljskih diskurzih

Tokrat smo se z izr. prof. dr. Andrejem A. Lukšičem pogovarjali o družboslovnem diskurzu okolja in ekologije, ki ga v Sloveniji praktično nimamo. S prevajanjem tuje literature tako profesor skupaj s študenti, in drugimi aktivisti na tem področju, ustvarja miselne okvirje, znotraj katerih se lahko tudi družboslovci poglobljeno lotevamo okoljske problematike.