You are currently viewing Politologija v času COVID-19

Politologija v času COVID-19

Pandemija COVID-19 ni vodila le v globalno zdravstveno in ekonomsko krizo, temveč tudi v politično krizo. Spremenila je razmerja moči na globalni in nacionalni ravni, ob tem pa bistveno redifinirala in redistribuirala državo. Danes je jasno, da je pandemija predrugačila posameznika (od državljana do (potencialnega) nosilca virusa), družbo (od politične skupnosti do izoliranih mehurčkov), odnose in načine organiziranja (od medosebnih interakcij do socialne distance in online stikov), kot tudi temeljne postulate demokratičnega političnega procesa (od vladavine ljudstva in zakonov do vladavine izvršilne oblasti in odlokov). 

Za razliko od številnih posvetov na to temo, se ne bomo ukvarjali s samo epidemijo, pač pa z odzivi na epidemijo oz. njenimi širšimi političnimi in družbenimi konsekvencami. Vprašanje, ki ga bomo naslovili je, kakšen položaj ima politologija v času COVID-19 in, še posebej, kakšna bi morala biti vloga politične znanosti v (post)pandemičnem obdobju? Kako je pandemija vplivala na samo politično znanost, naše raziskovalne agende, metodologije, mreže in vpetost v procese reševanja krize? 

Na okrogli mizi, ki jo organizira Slovensko politološko društvo, bomo tako naslovili ključne politične prelome in procese v trenutni krizi in reflektirali vlogo in potencial politologije v (post)pandemičnih časih. Na okrogli mizi bodo sodelovali: 

Prof. dr. Cirila Toplak

Izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko

Prof. dr. Jernej Pikalo

Prof. dr. Tomaž Deželan

Izr. prof. dr. Vladimir Prebilič

Prof. dr. Zlatko Šabič 

Okrogla miza bo potekala v sredo, 12. maja, od 9.00 do 11.00 na platformi Zoom: 

https://zoom.us/j/93380532276?pwd=azNIOGNQVlozZE9JVlhMWjdycXMzQT09

Meeting ID: 933 8053 2276
Passcode: Tp3Hrk  

Vljudno vabljeni!