You are currently viewing Smeri razvoja: 60 let politologije v Sloveniji

Smeri razvoja: 60 let politologije v Sloveniji

24.3.2022 – Velika dvorana FDV, ob 9:00.

Politologija je mlada veda, če jo merimo po uvrščanju na programe modernih univerz, je pa hkrati tudi ena najstarejših, če merimo njeno starost po delih antičnih političnih mislecev, zlasti Platona in Aristotela, in seveda Cicera in Avguština ali po delih novodobnih političnih mislecev kot sta Tomaž Akvinski in Machiavelli, Hobbes in Locke ter klasikov kot sta Kant in Hegel. Politologija je imela pred svojo konstitucijo v formi univerzitetne znanstveno-raziskovalno-pedagoške postavitve torej že bogato tradicijo v konceptualizaciji in empiričnih vpogledih v politiko. Politologija tako že od samih začetkov spremlja nastopanje političnega kot njegova refleksija in usmerjanje, kot (samo)zavest o politiki in političnem. Zato je njena moč od nekdaj odvisna od moči in intenzivnosti dogajanj na področju politike. Eruptivna obdoja politike so proizvedla močne politologe in njihove ideje, šibka politična obdobja pa za sabo niso pustila ne velikih imen ne velikih idej.

V Sloveniji je še ob ustanovitvi Visoke šole za politične vede leta 1961 veljalo, da politična znanost posega, zaradi vseobsežnosti svojega predmeta, na področje prav vseh družbenih ved in da torej ni samostojna znanstvena disciplina. Politične vede so bile tedaj razumljene kot sklop znanosti in znanj, ki se ukvarjajo s politiko. Po tedanjih predstavah so politične vede vključevale vse vede, ki so pomembne za razumevanje in vodenje družbe in države: filozofijo, zgodovino, psihologijo, sociologijo, politično ekonomijo, pravo, mednarodne odnose. S prizadevanji Adolfa Bibiča se je politologija v Sloveniji in Jugoslaviji prebila med znanstvene discipline.

Ob letošnji obletnici je čas, da opravimo refleksijo naše vede in politologiji »izmerimo nebesno dalj in stran«.

PROGRAM:

PROGRAM

9.00 – 9.30 – Uvodni nagovori

Žiga Vodovnik (predsednik Slovenskega politološkega društva)

Iztok Prezelj (dekan Fakultete za družbene vede)

Janez Škrabec (direktor podjetja Riko)

9.30 – 11.00 – Pogled nazaj: razvoj politologije v Sloveniji

Sodelujejo: Anton Bebler, Igor Lukšič, Ernest Petrič, Jernej Pikalo, Cirila Toplak, Drago Zajc

Moderira: Žiga Vodovnik

11.15 – 12.45 – Pogled od zunaj: politologija v odnosu do družbenih ved

Sodelujejo: Niko Toš, Jože P. Damijan, Albin Igličar, Janko Prunk, Dejan Verčič

Moderira: Igor Lukšič 

12.45 – 14.00 Odmor

14.00 – 15.30 Pogled naprej: stanje in perspektive politologije 

Sodelujejo: Marinko Banjac, Marko Lovec, Andrej A. Lukšič, Marko Hočevar

Moderira: Marko Hočevar

Dodaj odgovor