You are currently viewing Slovenski politološki dan 2023

Slovenski politološki dan 2023

Vljudno vas vabimo na konferenco Politika v času skrajnosti, ki bo potekala 7. decembra
2023 na Fakulteti za družbene vede.

 
Slovenski politološki dan, ki ga organizirata Slovensko politološko društvo ter Oddelek za
politologijo Fakultete za družbene vede, bo letos potekal 7. decembra 2023 v Ljubljani na
Fakulteti za družbene vede. Na letošnjem srečanju bomo razpravljali o političnih, družbenih,
gospodarskih in varnostnih razsežnostih večplastnih krizah 21. stoletja. Ponavljajoče se
ekonomske krize, neoliberalne politike, zaostrovanje okoljske krize, geopolitična rivalstva,
pandemija, vojne, vzponi neo-fašizmov in neliberalnih političnih režimov v prvih treh
desetletjih 21. stoletja, kažejo, da je bila napoved o ‘koncu zgodovine’ podana prehitro.
Namesto tega lahko govorimo o ‘času skrajnosti’, ki je značilen tako za nacionalno politično
skupnosti kot za mednarodno okolje, o kriznem stanju mednarodne liberalne ureditve ter
visoki stopnji negotovosti in spodkopavanja obstoječega politično-ekonomskega reda. 
Letno srečanje bo priložnost za razmislek o času ekstremov in permanentih kriz, za izmenjavo
pogledov in stališč do omenjenih izzivov. Vabimo vse zainteresirane raziskovalce, pedagoge,
doktorske študente, dodiplomske in podiplomske študente, zainteresirane civilnodružbene
organizacije, člane Alumni FDV in UL, da s svojimi prispevki sodelujejo na srečanju. Posebej
pozdravljamo teoretske refleksije in empirične raziskave ter kritične, interdisciplinarne in
refleksivne pristope k temi.
 
Vsi zainteresirani lahko do 15. oktobra 2023 pošljete predlog panela/okrogle mize in/ali
prispevka na melika.mahmutovic@fdv.uni-lj.si
 
Več o tem si lahko preberete na povezavi.

V upanju, da se 7. decembra vidimo v čim večjem številu ter naslovimo ključne probleme in
izzive politike v 21. stoletju v času skrajnosti, vas lepo pozdravljamo.  
 
Doc. dr. Marko Hočevar (predsednik SPOD) 
Doc. dr. Jelena Juvan (predstojnica Oddelka za politologijo, FDV)