You are currently viewing Poročilo o konferenci Zmožnost države

Poročilo o konferenci Zmožnost države

V tednu, ko je Univerza v Ljubljani praznovala 100. obletnico, je 4. decembra 2019 na Fakulteti za družbene vede potekal Slovenski politološki dan pod naslovom Zmožnost države: (pre)misliti državo v 21. stoletju, ki sta ga organizirala Slovensko politološko društvo (SPOD) in Oddelek za politologijo, Fakulteta za družbene vede. Osrednja tema konference, s katero je društvo ponovno oživilo svoje aktivnosti, je bila transformacija države ter načini mišljenja o sami državi v 21. stoletju. Na dveh okroglih mizah in štirih panelih so govorke in govorci skozi različne teorije in koncepte naslovili pereče probleme in izzive, s katerimi se sooča država v 21. stoletju: migracije, ekološka kriza, odnos med državo in gospodarstvom, odnos med državo in demokracijo; vpliv korporacij in porast ekonomske moči. Ob 30. letnici prve konference SPOD, je društvo podelilo plaketi za posebne zasluge za razvoj politične znanosti in Slovenskega politološkega društva prof. dr. Stanetu Kranjcu in izr. prof. Dragu Zajcu.

Foto: Primož Hrvacki