You are currently viewing Slovenski politološki dan 2019

Slovenski politološki dan 2019

Slovensko politološko društvo in Oddelek za politologijo Fakultete za družbene vede organizirata konferenco z naslovom “Zmožnost države: (pre)misliti državo v 21. stoletju”, ki bo potekala 4. decembra 2019 na Fakulteti za družbene vede.

V politični znanosti in njenih poddisciplinah, ki se ukvarjajo z analizo procesov v sodobnem svetu, narašča uporaba koncepta “zmožnost države” (state capacity). Termin je povezan z Webrovo definicijo države, ki je “človeška skupnost, ki učinkovito izvaja monopol legitimne uporabe moči na svojem ozemlju” (Weber, 1919/1958: 212). Legitimna uporaba moči ne pomeni samo uporabe vojaške moči ali drugih oblik prisile, ampak tudi uresničevanje te moči skozi druge, pravno urejene postopke. Pri tem se pojavlja vprašanje sposobnosti uporabljati to moč – politologi se izogibajo merjenju zmožnosti države na podlagi njihove sposobnosti prisile, a razlikujejo med “močnimi” in “šibkimi” državami. Država tako ni nujno zmožna, če je sposobna prisiliti državljane k določenim ravnanjem, vplivati na volilne procese ali kontrolirati politične stranke, sindikate in medije. Država je zmožna predvsem zaradi sposobnosti, formulirati prave cilje in uresničevanja konsistentnih politik, kar vključuje tudi zagotavljanje javnih dobrin kot so, inter alia, zaposlenost, varnost, izobraževanje, zdravstvena oskrba ali čisto okolje. Učinkovitost države je na različne načine povezana z demokracijo, saj izbra določenih ciljev razvoja nujno terja javno razpravo in oblikovanje vsakokratnega konsenza.

Na letošnjem srečanju bomo tako razpravljali o spremenjeni vlogi države in njeni zmožnosti v času po krizi, ko se zdi, da se je neoliberalni konsenz utrdil. Trideset let po padcu berlinskega zidu, ter po začetku propadanja socialističnih režimov v Evropi, je jasno, da se politika, demokracija in država spreminjajo pod vplivom tehnoloških sprememb ter pod pritiski hegemonske ekonomske paradigme. Nadnacionalne in meddržavne institucije pridobivajo moč, vse več se govori o zatonu države, o demokratičnem deficitu, o naraščanju populizma; največji problem za sodobno državo pa zagotovo predstavlja grozeča okoljska kriza. Upoštevajoč mnoštvo raziskav o novi politični topografiji in izzivih, ki so pred mednarodno skupnostjo, preseneča odsotnost razprav, ki bi obravnavale vlogo države v teh procesih. Znanstvena konferenca bo ravno tem vprašanjem posvetila posebno pozornost in omogočila razpravo o zmožnosti države.

Program

9.00–9.20 UVODNI NAGOVORI (Velika dvorana FDV)

Žiga Vodovnik (predsednik Slovenskega politološkega društva)

Monika Kalin Golob (dekanja Fakultete za družbene vede)

Jerzy Wiatr (častni senator Univerze v Ljubljani, nekdanji podpredsednik Mednarodnega politološkega združenja IPSA)

9.20–10.50 PLENARNI PANEL: ZMOŽNOST DRŽAVE: (PRE)MISLITI DRŽAVO V 21. STOLETJU (Velika dvorana FDV)

Sodelujejo: Ana Bojinović Fenko, Danica Fink-Hafner, Anton Grizold, Jernej Pikalo, Rudolf Rizman

Moderira: Žiga Vodovnik

11.00–12.30   (NE)ZMOŽNOST DRŽAVE: MIGRACIJE (Velika dvorana FDV)

Sodelujejo: Jasmin Hasanović, Andrej Kurnik, Gorana Mlinarević, Duško Petrović

Moderira: Cirila Toplak

12:45–14:15 MNOGOTERI OBRAZI DRŽAVE (Velika dvorana FDV)

Sodelujejo: Tamara Dagen, Danica Fink-Hafner, Marike Grubar, Tibor Rutar, Blaž Vrečko Ilc

Moderira: Klemen Ploštajner

12.45–14.15 IZZIVI IN POMEN POUČEVANJA EVROPSKIH VSEBIN NA UNIVERZITETNI RAVNI (FDV 18)

Sodelujejo: Tomaž Boh, Bojko Bučar, Ladislav Cabada, Faris Kočan

Moderira: Damjan Lajh

15:00–16:30 SUVERENOST IN DEMOKRACIJA V LUČI ZELENE DRŽAVE (Velika dvorana FDV)

Sodelujejo: Andrej Gnezda, Luka Omladič, Zlatko Šabič, Tomislav Tkalec

Moderira: Andrej A. Lukšič

16.45–18.15 DRŽAVA – POLITIKA – DEMOKRACIJA (Velika dvorana FDV)

Sodelujejo: Ladislav Cabada, Tihomir Cipek, Marko Lovec, Neven Polajnar

Moderira: Marko Hočevar